Prezentare


Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor este seviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului , cu personalitate juridică.

Asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi programelor A.N.S.T. în domeniul sportului şi tineretului.

Organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniul sportului şi tineretului. Utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret. Organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi. Organizează şi implementează programe cu caracter special pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi.