Monthly Archives: septembrie 2017

CALENDAR NOU – PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE – 2017

 

CALENDAR NOU – PROGRAM NAȚIONAL DE FORMARE
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE –  2017

 1. Perioada de înscriere se prelungește până la data de 2 octombrie 2017.
  2. Calendarul proiectului se modifică, după cum urmează:

2.1.perioada de înscriere (prelungita cu 5 zile): 28.09-02.10.2017
2.2.selecția participanților: 2-4.10.2017
2.3.afisare rezultate selecție: 4.10.2017
2.4.depunere contestații: 5.10.2017
2.5.afisare rezultate la contestații: 6.10.2017
2.6.afisare rezultate finale: 6.10.2017

 1. Cursul se va desfășura între 10 – 20.10.2017, cu posibilitatea de modificare a perioadei, după caz.
  4. Cursul durează 5 zile (8 ore/zi), inclusiv examenul si se poate derula de luni pana vineri sau poate cuprinde si zilele de sâmbătă și duminică, după caz.
  5. Cursul cuprinde următoarele teme-
  – analiza pieței, oportunităților, riscurilor, stabilirea scopului și obiectivelor
  – fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri
  – strategia de marketing
  – finanțarea unei afaceri, surse de finanțare
  – managementul echipei
  – managementul financiar
  – managementul riscului
  – managementul afacerii
  – politica de promovare și vânzare a produselor/serviciilor
  – strategia de dezvoltare-logistica si resursele necesare derulării unei afaceri
  – întocmirea planului unei afaceri

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate la http://www.djstbihor.ro/wp-content/uploads/2017/09/PNF-Ordin-1441-1.pdf

Anunt final prelungire perioada inscriere – Curs de antreprenoriat

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Bihor anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale pâna la data de 2 octombrie 2017.

Cursul se va desfăşura în luna octombrie, începând cu a doua decadă.

Scopul proiectului: Susţinerea tinerilor care se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.

Participarea tinerilor se realizează pe bază de selecţie.

Condiţii de participare:

– Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare);

– Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei);

– Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie:

 1. a) Scrisoarea de intenţie (600 – 1000 de cuvinte). Reguli generale de redactare:

– Format A4

– Margini de 2,5 cm

– Font: Times New Roman, Font Size: 12 puncte

– Text scris la un rând

– Aliniere paragrafe folosind opţiunea „stânga- dreapta“ (justify)

– Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române

– Pagini numerotate

– Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta

– Semnarea şi datarea pe ultima pagină.

 1. b) Actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz;
 2. c) Diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

Înscrierea aplicanţilor se face la adresa de e-mail: djst.bihor@mts.ro. Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate la http://www.djstbihor.ro/wp-content/uploads/2017/09/PNF-Ordin-1441-1.pdf

Anunt Salon Național de Inventica pentru Tineret

Ministerul Tineretului și Sportului organizează  în perioada 22– 26 noiembrie 2017, la Complexul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, cea de a XV-a ediţie a „Salonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret”.

Secţiuni:

1) ŞTIINŢE APLICATE (mecanică, electricitate, optică, termotehnică, biotehnologie, nanotehnologie, aeronautică, astronautică etc.)

2) TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor, care ajută să producă, să manipuleze, să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) TEHNOLOGII ALE VIITORULUI (robotică, grafic design etc.)

Masa, cazarea şi parţial transportul participanţilor (respectiv costul drumului de la localitatea de domiciliu până în Bucureşti), alţii decât cei din Bucureşti sunt asigurate. Numărul de participanţi pentru tinerii care participă în echipă, este de maxim 2 tineri – în condiții excepționale, cu acceptul organizatorului, 3 tineri, însoţiţi, eventual, de un profesor.

Pentru înscriere accesați: https://goo.gl/forms/1y30rx5OXHpRc5CE2

Așteptăm aplicațiile voastre până duminică, 15 octombrie 2017!

Pentru întrebări, sugestii: saloninventicatineret@gmail.com

Detalii: http://mts.ro/evenimente/anunt-salonul-national-de-inventica-si-creatie-stiintifica-pentru-tineret-2017/

Anunt prelungire perioada inscriere Curs de antreprenoriat

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Bihor anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale pâna la data de 28 septembrie 2017.

Cursul se va desfăşura în luna octombrie, începând cu a doua decadă.

Scopul proiectului: Susţinerea tinerilor care se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.

Participarea tinerilor se realizează pe bază de selecţie.

Condiţii de participare:

– Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare);

– Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei);

– Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie:

 1. a) Scrisoarea de intenţie (600 – 1000 de cuvinte). Reguli generale de redactare:

– Format A4

– Margini de 2,5 cm

– Font: Times New Roman, Font Size: 12 puncte

– Text scris la un rând

– Aliniere paragrafe folosind opţiunea „stânga- dreapta“ (justify)

– Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române

– Pagini numerotate

– Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta

– Semnarea şi datarea pe ultima pagină.

 1. b) Actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz;
 2. c) Diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

Înscrierea aplicanţilor se face la adresa de e-mail: djst.cluj@mts.ro. Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Calendarul de selecție este:

* 11-28 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor pe djst.bihor@mts.ro

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate la http://www.djstbihor.ro/wp-content/uploads/2017/09/PNF-Ordin-1441-1.pdf

Curs acreditat de educație antreprenorială – anunț de participare

ANUNȚ DE PARTICIPARE DJST Bihor antreprenoriat  –  click link pt detal

PNF-Ordin-1441 (1) – click link pt detalii