Anunturi

Curs acreditat de educație antreprenorială – anunț de participare

ANUNȚ DE PARTICIPARE DJST Bihor antreprenoriat  –  click link pt detal

PNF-Ordin-1441 (1) – click link pt detalii

 

CNFP antrenori organizeaza cursul de formare antrenori 2017

CNFP antrenori organizeaza cursul de foemare antrenori 2017

Directii  – click pe link pentru detalii.

Rezultate Concurs local de proiecte pentru tineret DJST Bihor 2017-Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj .

Rezultate Concurs local de proiecte pentru tineret DJST Bihor 2017-Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj .

 

Rezultate etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj – CLPT 2017  – click pe link pentru detalii .

Raport final al etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii-CLPT 2017

Raport final al etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii-CLPT 2017

2_Raport final al etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii-CLPT 2017 – click pe link pentru detalii

Raportul preliminar al etapei de verificare administrativă și a eligibilității – CLPT 2017

Raportul preliminar al etapei de verificare administrativă și a eligibilității – CLPT 2017

Raport preliminar_etapa verificare_CLPT 2017 – click pe link pentru detalii.

Ghidul pentru completarea cererii de finantare aferente concursului național/local de proiecte de tineret 2017.

GHID completare CF_CNPT   – click pe link pentu download .

Metodologie pentru concursul național/ local de proiecte de tineret respectiv pentru Concursul național de proiecte studențești.

 

Metodologie pentru concursul național/ local de proiecte de tineret respectiv pentru Concursul național de proiecte studențești.

 

METO CNPT, CNPS,CLP 2017    –  Click pe link pentru download .

METO CNPT, CNPS,CLP 2017    –  Click pe link pentru download .

ordin meto CNPT, CNPS, CLP     –  Click pe link pentru download .

 

Anunt concurs local de proiecte de tineret -2017.

ANUNŢ

Ministerul Tineretului şi Sportului- MTS organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin DJST BIHOR , Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înființate legal și cu sediul social/filială în judeţul Bihor, care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și Fundația județeană pentru tineret Bihor care funcționează conform Legii nr. 146/2002 și care îndeplinesc cumulativ criteriile din metodologia pentru concursul local de proiecte de tineret.

           Perioade: depunerea dosarelor de concurs: 15 mai- 06 iunie 2017, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor, prin postă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la registratura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor după data de 06 iunie 2017, orele16.00); etapa de verificare administrativă şi a eligibilității : 07-12 iunie 2017; afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă şi a eligibilității: 12 iunie 2017; depunerea modificărilor și a completărilor:13-19 iunie 2017; reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017: afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 201; etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 -27 iunie 2017; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 20l7; depunerea contestațiilor: 28 – 30 iunie 2017; analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017;afișarea rezultatelor Ia contestații: 06 iulie 2017- la sediul MTS; afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie2017-la sediul DJST/DSTMB; perioada de derulare a proiectelor de tineret:17.07-01.11.2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST BIHOR este de 33.495 de lei.

Priorităţi ale concursului local de proiecte de tineret 2017:
1. Cultură şi educaţie nonformală
2. Sănătate, sport și recreere
3. Participare şi voluntariat
4. Muncă şi antreprenoriat
Pe langă cele patru domenii de intervenţie din Strategie se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea socială a tinerilor.
Tema şi priorităţile pentru concurs vizează obiectivele specifice şi direcţii de acţiune prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 şi Programul de guvernare 2017-2020, capitolul Tineret.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul direcției http://www.djstbihor.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.bihor@mts.ro.

 

 

Raport rezultate finale Concurs Local 2016

 

Rezultat final_Concurs Local Proiecte de Tineret 2016 (1)  click link pentru detalii.

Raport cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, fără punctaj, a eligibilității solicitanților și proiectelor pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016

Raport cu rez. al etapei de analiza adm. a doc. CL 2016