Anunturi

Anunt Salon Național de Inventica pentru Tineret

Ministerul Tineretului și Sportului organizează  în perioada 22– 26 noiembrie 2017, la Complexul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, cea de a XV-a ediţie a „Salonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret”.

Secţiuni:

1) ŞTIINŢE APLICATE (mecanică, electricitate, optică, termotehnică, biotehnologie, nanotehnologie, aeronautică, astronautică etc.)

2) TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor, care ajută să producă, să manipuleze, să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) TEHNOLOGII ALE VIITORULUI (robotică, grafic design etc.)

Masa, cazarea şi parţial transportul participanţilor (respectiv costul drumului de la localitatea de domiciliu până în Bucureşti), alţii decât cei din Bucureşti sunt asigurate. Numărul de participanţi pentru tinerii care participă în echipă, este de maxim 2 tineri – în condiții excepționale, cu acceptul organizatorului, 3 tineri, însoţiţi, eventual, de un profesor.

Pentru înscriere accesați: https://goo.gl/forms/1y30rx5OXHpRc5CE2

Așteptăm aplicațiile voastre până duminică, 15 octombrie 2017!

Pentru întrebări, sugestii: saloninventicatineret@gmail.com

Detalii: http://mts.ro/evenimente/anunt-salonul-national-de-inventica-si-creatie-stiintifica-pentru-tineret-2017/

Anunt prelungire perioada inscriere Curs de antreprenoriat

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Bihor anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale pâna la data de 28 septembrie 2017.

Cursul se va desfăşura în luna octombrie, începând cu a doua decadă.

Scopul proiectului: Susţinerea tinerilor care se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.

Participarea tinerilor se realizează pe bază de selecţie.

Condiţii de participare:

– Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare);

– Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei);

– Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie:

  1. a) Scrisoarea de intenţie (600 – 1000 de cuvinte). Reguli generale de redactare:

– Format A4

– Margini de 2,5 cm

– Font: Times New Roman, Font Size: 12 puncte

– Text scris la un rând

– Aliniere paragrafe folosind opţiunea „stânga- dreapta“ (justify)

– Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române

– Pagini numerotate

– Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta

– Semnarea şi datarea pe ultima pagină.

  1. b) Actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz;
  2. c) Diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

Înscrierea aplicanţilor se face la adresa de e-mail: djst.cluj@mts.ro. Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Calendarul de selecție este:

* 11-28 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor pe djst.bihor@mts.ro

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate la http://www.djstbihor.ro/wp-content/uploads/2017/09/PNF-Ordin-1441-1.pdf

Curs acreditat de educație antreprenorială – anunț de participare

ANUNȚ DE PARTICIPARE DJST Bihor antreprenoriat  –  click link pt detal

PNF-Ordin-1441 (1) – click link pt detalii

 

CNFP antrenori organizeaza cursul de formare antrenori 2017

CNFP antrenori organizeaza cursul de foemare antrenori 2017

Directii  – click pe link pentru detalii.

Rezultate Concurs local de proiecte pentru tineret DJST Bihor 2017-Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj .

Rezultate Concurs local de proiecte pentru tineret DJST Bihor 2017-Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj .

 

Rezultate etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj – CLPT 2017  – click pe link pentru detalii .

Raport final al etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii-CLPT 2017

Raport final al etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii-CLPT 2017

2_Raport final al etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii-CLPT 2017 – click pe link pentru detalii

Raportul preliminar al etapei de verificare administrativă și a eligibilității – CLPT 2017

Raportul preliminar al etapei de verificare administrativă și a eligibilității – CLPT 2017

Raport preliminar_etapa verificare_CLPT 2017 – click pe link pentru detalii.

Ghidul pentru completarea cererii de finantare aferente concursului național/local de proiecte de tineret 2017.

GHID completare CF_CNPT   – click pe link pentu download .

Metodologie pentru concursul național/ local de proiecte de tineret respectiv pentru Concursul național de proiecte studențești.

 

Metodologie pentru concursul național/ local de proiecte de tineret respectiv pentru Concursul național de proiecte studențești.

 

METO CNPT, CNPS,CLP 2017    –  Click pe link pentru download .

METO CNPT, CNPS,CLP 2017    –  Click pe link pentru download .

ordin meto CNPT, CNPS, CLP     –  Click pe link pentru download .

 

Anunt concurs local de proiecte de tineret -2017.

ANUNŢ

Ministerul Tineretului şi Sportului- MTS organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin DJST BIHOR , Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înființate legal și cu sediul social/filială în judeţul Bihor, care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și Fundația județeană pentru tineret Bihor care funcționează conform Legii nr. 146/2002 și care îndeplinesc cumulativ criteriile din metodologia pentru concursul local de proiecte de tineret.

           Perioade: depunerea dosarelor de concurs: 15 mai- 06 iunie 2017, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor, prin postă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la registratura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor după data de 06 iunie 2017, orele16.00); etapa de verificare administrativă şi a eligibilității : 07-12 iunie 2017; afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă şi a eligibilității: 12 iunie 2017; depunerea modificărilor și a completărilor:13-19 iunie 2017; reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017: afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 201; etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 -27 iunie 2017; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 20l7; depunerea contestațiilor: 28 – 30 iunie 2017; analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017;afișarea rezultatelor Ia contestații: 06 iulie 2017- la sediul MTS; afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie2017-la sediul DJST/DSTMB; perioada de derulare a proiectelor de tineret:17.07-01.11.2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST BIHOR este de 33.495 de lei.

Priorităţi ale concursului local de proiecte de tineret 2017:
1. Cultură şi educaţie nonformală
2. Sănătate, sport și recreere
3. Participare şi voluntariat
4. Muncă şi antreprenoriat
Pe langă cele patru domenii de intervenţie din Strategie se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea socială a tinerilor.
Tema şi priorităţile pentru concurs vizează obiectivele specifice şi direcţii de acţiune prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 şi Programul de guvernare 2017-2020, capitolul Tineret.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul direcției http://www.djstbihor.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.bihor@mts.ro.