Tineret

Concurs Proiecte Tineret 2016

ANUNŢ- Concurs local de proiecte de tineret – 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, în perioada 16 iunie – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016.
Tema Concursului:
Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.
Obiectivele concursurilor:
• Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală;
• Stimularea interesului tinerilor și studențilorde a participa la activități de educaţie non-formală;
• Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale și informale și a recunoașterii competenţelor dobândite;
• Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate;
• Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot;
• Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat;
• Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți.
Priorități:
Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse (tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei romă, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), tineri imigranți etc.).
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:
• asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare;
• Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

Calendarul de desfășurare al Concursului:
– data limită de depunere a proiectelor: 16 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Bihor din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea sau prin poșta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Bihor, prin poștă, înregistrate după data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Bihor după data de 16 iunie 2016, ora 16.00);
– etapa de analiză administrativă:17-21 iunie 2016;
– afişarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 22 iunie 2016;
– clarificări și completări: 23 -29 iunie 2016;
– verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 30 iunie – 1 iulie;
– afişarea rezultatelor etapei administrative: 1 iulie 2016;
– evaluarea pe bază de punctaj: 01 – 05 iulie 2016;
– afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016;
– depunerea contestaţiilor: 07 – 08 iulie 2016;
– analiza contestaţiilor și afișarea acestora: 11-14 iulie 2016;
– afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016
– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Bihor este de 35.700 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul DJST Bihor https://www.djstbihor.ro/
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail djst.bihor@mts.ro.

 

Concurs local de proiecte de tineret 2016

Concurs local de proiecte de tineret 2016

 

Metodologia de aplicare pentru concursul local de proiecte de tineret 2016 click pt detalii

Anexe pentru dosarul de candidatură click pentru detalii

Ghidul-solicitantului-MTS  click pentru detalii

Rezultatele etapei de analiza administrativa si evaluare eliminatorie a eligibilitatii a Concursului Local de Proiecte de Tineret

 

ANUNŢ- Concurs local de proiecte de tineret – 2016

ANUNŢ- Concurs local de proiecte de tineret – 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, în perioada 16 iunie – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016.
Tema Concursului:
Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.
Obiectivele concursurilor:
• Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală;
• Stimularea interesului tinerilor și studențilorde a participa la activități de educaţie non-formală;
• Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale și informale și a recunoașterii competenţelor dobândite;
• Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate;
• Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot;
• Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat;
• Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți.
Priorități:
Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse (tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei romă, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), tineri imigranți etc.).
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:
• asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare;
• Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

Calendarul de desfășurare al Concursului:
– data limită de depunere a proiectelor: 16 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Bihor din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea sau prin poșta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Bihor, prin poștă, înregistrate după data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Bihor după data de 16 iunie 2016, ora 16.00);
– etapa de analiză administrativă:17-21 iunie 2016;
– afişarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 22 iunie 2016;
– clarificări și completări: 23 -29 iunie 2016;
– verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 30 iunie – 1 iulie;
– afişarea rezultatelor etapei administrative: 1 iulie 2016;
– evaluarea pe bază de punctaj: 01 – 05 iulie 2016;
– afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016;
– depunerea contestaţiilor: 07 – 08 iulie 2016;
– analiza contestaţiilor și afișarea acestora: 11-14 iulie 2016;
– afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016
– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Bihor este de 35.700 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul DJST Bihor https://www.djstbihor.ro/
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail djst.bihor@mts.ro.

 

Anunt concurs local de proiecte pentru tineret 2015

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor anunţă  Concursul local de proiecte pentru tineret pentru anul 2015

Concursul se va desfaşura în două etape, una de analiză a eligibilităţii aplicanţilor şi una de evaluare a proiectelor depuse.

Perioada de depunere a proiectelor(dosarul complet) este 14-20 aprilie 2015.

Dosarele se vor depune, în plic sigilat, la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor (Oradea, Str. Mihai Eminescu, nr.11), între orele 8–16.30 de luni până joi şi vineri între orele 8 – 14 sau prin poștă.

Etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor(etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj, a ONGT-urilor) are loc între 21-27 aprilie 2015 cu afişarea rezultatelor în 27 aprilie  2015.

Între 28 aprilie-5 mai 2015 se pot depune documentele lipsă la dosar, iar între 6-7 mai are loc etapa de verificare a completărilor şi afişarea rezultatelor după completări.

Etapa a II-a, de selecţie a proiectelor de tineret pe bază de punctaj are loc între 8-15 mai 2015, cu afişarea rezultatelor în 15 mai.

Între 18-20 mai 2015 este perioada de depunere a contestaţiilor la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, str. Vasile Conta, nr.16, registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro.

Analiza contestaţiilor are loc între 21-26 mai 2015, iar afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor are loc în 27 mai la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor.

Perioada de derulare a proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 1 iunie – 15 noiembrie  2015.

Metodologia de concurs şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul de Tineret din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor, str. Mihai Eminescu, nr.11, Oradea, de pe site-ul DJST Bihor https://www.djstbihor.ro/ şi cel al Ministerului Tineretului şi Sportului http://mts.ro/noutati/metodologie-2015-programe-si-proiecte-pentru-tineret-si-studenti/

S-a lansat totodata si Concursul National de proiecte pentru tineret, informatii detaliate se pot obţine de pe linkul http://mts.ro/noutati/concursul-national-de-proiecte-de-tineret-2015-si-concursul-national-de-proiecte-studentesti-2015

 

Consilier de tineret

Daniela Băltăţescu

 

 

Strategia nationala in domeniul politicii de tineret

strategia nationala in domeniul politicii de tineret  (Click pentru a citi articolul)

Propunere Metodologie 2015

Propunere Metodologie 2015

Anunt concurs local de proiecte pentru tineret 2015

Rezultate concurs proiecte tineret etapa a II-a DJST BIHOR

 

Rezultate concurs proiecte tineret_etapa a II-a_DJST BIHOR

Raport final etapa I de selectie a concursului de proiecte tineret

Raportul final privind etapa I de selectie a concursului de proiecte de tineret

Mai jos puteti deschide documentul .

raport final etapa I de selectie a concursului de proiecte tineret 1

Premiere Cartea care m-a impresionat 2013 4

Fii și tu voluntar

Concurs de eseuri Cartea care m-a impresionat editia a IV-a

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor a derulat proiectul “Fii şi tu voluntar”, proiect al cărui scop  a fost stimularea voluntariatului în rândul tinerilor în general, inclusiv în ce priveşte promovarea lecturii, printre activităţile proiectului numărându-se şi realizarea unui concurs de eseuri“ Cartea care m-a impresionat –ediţia a IV-a“, precum şi activităţi stradale de promovare a lecturii.

Priorităţile avute în vedere de acest proiect au fost dezvoltarea şi şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, stimularea creativităţii tinerilor şi a participării civice, sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat. Concursul s-a adresat elevilor din liceele județului Bihor, s-au înscris cu eseuri  90 de elevi de la mai multe licee bihorene, printre care amintim Liceul Aurel Lazăr, Liceul Alexandru Roman din Aleșd, Liceul Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș din Beiuș, Colegiul National Octavian Goga din Marghita, Colegiul National I.Vulcan din Oradea.

Elevii au avut libertatea de a aborda oricare gen literar. Opțiunile de lectură ale elevilor au fost variate. Premierea participantilor a avut loc  la Centrul de tineret Oradea administrat de DJST Bihor in parteneriat cu Uniunea Studentilor Maghiari din Bihor. Au fost acordate 24 de premii,  pentru fiecare nivel scolar(clasa a IX-a, a X-a si a XI-a), dar si cateva premii junior pentru elevi din clasele de gimnaziu.. Jurizarea a fost făcută de către d-na Dana Sala, conferentiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității din Oradea.

Proiectul a fost organizat şi derulat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, fiind finanţat de Ministerul Tineretului si Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor.

 

 

 

 

 

Consilier de tineret

Daniela Băltăţescu

 

 

Rezultatele concursului local de proiecte de tineret 2013 – Etapa a II a

Rezultatele concursului local de proiecte de tineret 2013 – Etapa a II a

Pagina 1  Pagina 2 Pagina 3