1. LEGE NR. 69 DIN 28.04.2000, LEGEA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI
 2. HOTARARE NR. 759 DIN 03.07.2003 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT
 3. HOTARARE NR. 884 DIN 13.09.2001 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE A DISPOZITIILOR LEGII EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI
 4. ORDIN NR. 190 DIN 25.05.2004 PENTRU APROBAREA NIVELULUI STUDIILOR SI CONDITIILOR DE OCUPARE A UNOR FUNCTII DE SPECIALITATE DIN UNITATILE SPORTIVE DIN SECTORUL BUGETAR
 5. ORDONANTA NR. 26 DIN 30.01.2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII
 6. DECRET NR. 31 DIN 30.01.1954 PRIVITOR LA PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE
 7. LEGE NR. 215 DIN 23.04.2001, LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 8. ORDIN NR. 200 DIN 07.05.2007 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI, AFLATE IN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT
 9. HOTARARE NR. 1447 DIN 28.11.2007 PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA
 10. ORDONANTA NR. 11 DIN 26.01.2006 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN SPORT
 11. LEGE NR. 321 DIN 22.11.2007 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CABINETELOR DE MEDICINA SPORTIVA
 12. ORDIN NR. 130 DIN 28.03.2006 PRIVIND FINANTAREA NERAMBURSABILA DIN FONDURI PUBLICE A PROIECTELOR CLUBURILOR SPORTIVE DE DREPT PRIVAT SI ALE ASOCIATIILOR PE RAMURA DE SPORT JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 13. ORDONANTA NR. 59 DIN 30.08.2006 PRIVIND UTILIZAREA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE DE CATRE SPORTIVI
 14. LEGE NR. 32 DIN 19.05.1994 PRIVIND SPONSORIZAREA
 15. LEGE NR. 195 DIN 20.04.2001, LEGEA VOLUNTARIATULUI
 16. HOTARARE NR. 894 DIN 01.08.2007 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTIDOPING PENTRU PERIOADA 2007-2012 SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTEIA
 17. ORDIN NR. 4079 DIN 25.05.2006 PRIVIND INFIINTAREA CENTRELOR NATIONALE DE EXCELENTA PE LANGA UNITATILE DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
 18. HOTARARE NR. 1592 DIN 08.11.2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONTROLULUI DOPING
 19. HOTARARE NR. 1522 DIN 25.10.2006 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE AGENTIEI NATIONALE ANTI-DOPING
 20. LEGE NR. 227 DIN 07.06.2006 PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA DOPAJULUI IN SPORT
 21. LEGE NR. 551 DIN 30.11.2004 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA SPORTIVA
 22. ORDIN NR. 207 DIN 27.05.2005 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA SPORTIVA
 23. ORDIN NR. 208 DIN 27.05.2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PROCEDURA AL COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA SPORTIVA
 24. ORDIN NR. 1058 DIN 24.04.2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND CONTROLUL MEDICAL AL SPORTIVILOR, ASISTENTA MEDICO-SPORTIVA IN COMPLEXURILE SPORTIVE NATIONALE, PRECUM SI IN CANTONAMENTELE LOTURILOR NATIONALE SI OLIMPICE SI ASISTENTA MEDICALA LA BAZELE SPORTIVE IN TIMPUL DESFASURARII ANTRENAMENTELOR SI COMPETITIILOR
 25. ORDIN NR. 1993 DIN 13.12.2002 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARII TEHNICE “NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA SALILOR DE SPORT”
 26. HOTARARE NR. 776 DIN 28.07.2010 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIILOR JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET