Organigrama DJST Bihor

Director executiv
Petruţ Drăgan

Director executiv adjunct
Bokor Agota

Compartiment sport
Korodi  Jozsef – referent superior
Compartiment tineret
Băltăţescu Daniela  – consilier superior tineret
Gavra Ciprian  –  consilier superior tabere
Tudor Octavian – inspector specialitate tabere

Compartiment financiar, buget, plati 

Nonea Aura– expert contabil – responsabil  buget,financiar-contabil
Vegh Csilla – inspector principal contabilitate

Cuc Andrada – inspector asistent

Sarca  Gabriela- inspector principal

Compartiment resurse umane, informatii publice si achizitii 
Şarba Camelia –   inspector principal resurse umane
Onaca Serban – inspector principal achiziţii
Unităţi de administrare baze sportive şi centre de agrement pentru tineret
Paul Marcel –inspector specialitate – administrator U.A.B.S. Oradea
Gligor Ileana – administrator U.A.B.S. Şuncuiuş
Manea Lenuţa – administrator Centrul de Agrement pentru Tineret Remeţi