HOTĂRÂRE Nr. 1130/2021 din 22 octombrie 2021. MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc in domeniul sportuluI

HOTĂRÂRE Nr. 1130/2021 din 22 octombrie 2021. MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc in domeniul sportuluI

HOTĂRÂRE NR. 1130/2021 DIN 22 OCTOMBRIE 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc in domeniul sportului