În completarea informațiilor referitoare la cursul acreditat de educație antreprenorială

Vă anunțăm că, la înscriere, studenții care nu au domiciliul pe raza județului Bihor, unde își desfășoară studiile, pot depune o adeverință din care să reiasă că frecventează cursurile în anul universitar 2017-2018 sau o copie a carnetului de student vizat la zi(2017/2018).