Anunt final prelungire perioada inscriere – Curs de antreprenoriat

Anunt final prelungire perioada inscriere – Curs de antreprenoriat

Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Bihor anunţă prelungirea perioadei de înscriere la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale pâna la data de 2 octombrie 2017.

Cursul se va desfăşura în luna octombrie, începând cu a doua decadă.

Scopul proiectului: Susţinerea tinerilor care se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de muncă.

Participarea tinerilor se realizează pe bază de selecţie.

Condiţii de participare:

– Să fie cetăţean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în judeţul în care aplică sau flotant, certificate cu acte doveditoare);

– Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reşedinţei);

– Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani şi să fie absolvent cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie:

  1. a) Scrisoarea de intenţie (600 – 1000 de cuvinte). Reguli generale de redactare:

– Format A4

– Margini de 2,5 cm

– Font: Times New Roman, Font Size: 12 puncte

– Text scris la un rând

– Aliniere paragrafe folosind opţiunea „stânga- dreapta“ (justify)

– Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române

– Pagini numerotate

– Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta

– Semnarea şi datarea pe ultima pagină.

  1. b) Actul de identitate, în copie conform cu originalul şi viza de flotant, după caz;
  2. c) Diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

Înscrierea aplicanţilor se face la adresa de e-mail: djst.bihor@mts.ro. Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată mai sus, în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului.

Detalii referitoare la curs si metodologia pot fi consultate la http://www.djst.artwork2sell.com/wp-content/uploads/2017/09/PNF-Ordin-1441-1.pdf